Terms & Conditions

A webáruházból megvásárolható termékeket a HERMET Trade spol, s.r.o. forgalmazza.


Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön a honlapon keresztül rendel meg tőlünk termékeket, úgy a közöttünk létrejövő

szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános

Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg.

Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és HERMET Trade spol, s.r.o.-t illető jogokat és

kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a

felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. Jelen ÁSZF mellékletét képezik a honlapon

elérhető tájékoztatók és nyilatkozat-minták, valamint a honlapon külön elérhető tájékoztatások. 

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése

véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát, és megrendelésével szerződési nyilatkozatot tesz a virtuális

kosarában található termékek és/vagy szolgáltatások megvásárlására, azok ellenértékének megfizetésére, tehát

kifejezetten tudomásul veszi, hogy nyilatkozattétele fizetési kötelezettséget von maga után.


Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével

kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel

munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

Az Eladó adatai

Cégnév: HERMET Trade spol, s.r.o.

Székhely: 07677 Velké Slemence 148, Szlovákia

Adószám (ICO): 50151282

Cégjegyzékszám: 840-22661

Bankszámlaszám: SK89 5200 0000 0000 1748 5323

Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Járási hivatal Michalovce, Námestie Slobody 1, 071 01 Michalovce

Elektronikus ügyfélszolgálat: info@hermet.sk

Ügyfélszolgálati telefonszám: +36 30/389 79 06, +421 917/129 138


Fogalmak, értelmező rendelkezések

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy 

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: https://www.hermet.sk és https://www.hermet.sk/hu/ weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt

lehetővé tévő eszköznek minősül

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy

szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy

kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt

lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba

vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi 

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) jótállás: a

Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező

jótállás 


Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó

szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól


Általános tudnivalók

Vásárlás

Portálunk oldalainak megnyitásával Ön kijelenti, hogy megértette és elfogadja az alábbi vásárlási feltételeket.

Amennyiben feltételeink nem elfogadhatóak, kérjük, ne nyissa meg oldalainkat.


Vásárlás menete

Ha szeretne megvásárolni egy terméket webáruházunkból, akkor a megrendelés menetét az adott terméknél

található „Kosárba” gomb megnyomásával indíthatja el. Így az adott termékből 1 darab bekerül az Ön virtuális

kosarába. A "Kosárba" gomb melletti text mezőben megadhatja a termékből megvásárolni kívánt darabszámot is, ha

egy adott termékből több darabot szeretne a kosarába rakni. Amikor a kosárba tesz egy, vagy több terméket, akkor a

fő menüsor fölött jobb oldalon megjelenik egy lenyíló ablak, mely kosarának tartalmát mutatja.

Ha a kosár már tartalmaz terméket vagy termékeket, akkor kezdeményezheti ezek megvásárlását, megrendelését, ha

az előbb említett lenyíló ablakban rákattint a "Kosár megtekintése" gombra. Ekkor megjelenik a részletes kosár

tartalom, ahol Önnek lehetősége van az egyes termékek kosarából való eltávolítására.

Ha a kosár tartalmának áttekintése után az abban található termékeket valóban meg szeretné rendelni, akkor

kattintson a "Megrendelés" gombra, majd adja meg a szükséges adatokat. A csillaggal jelölt mezők kitöltése

kötelező. Ha a szükséges adatokat megadta, akkor kattintson a "Tovább" gombra.  Az utolsó lépésnél még egyszer

ellenőrizheti a kosarának tartalmát, a fizetendő összeget, illetve az Ön által megadott adatokat. Az adatbeviteli hibák

javítására a megrendelés véglegesítéséig van lehetősége.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre,

hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázára, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével

tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő

minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét

kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége

a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek,

valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés” gombra kattintva zárhatja le rendelését (teheti

meg ajánlatát). Ön a " Megrendelés" gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek

kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga

után.

Ezután az Ön által megadott e-mail címre küldünk egy levelet rendelése visszaigazolásáról.

Ha ezt a visszaigazoló emailt nem kapta meg és a spam levelek között sem találta, akkor kérjük, vegye fel velünk a

kapcsolatot az info@hermet.sk  e-mail címen!

Ajánlati kötöttség ideje

A vásárlást követően a rendszer a vásárlási adatokat továbbítja a kezelőnek, aki ellenőrzi és 1 munkanapon belül

visszaigazoló e-mailt küld a rendelésről, valamint telefonos értesítést kap a megrendelő szállítás várható

időpontjáról.

Amennyiben nem kap e-mail értesítést, kérjük elérhetőségeink valamelyikén keressen meg bennünket.

Előfordulhat, hogy az Ön által kiválasztott termék raktárunkban nem elérhető. A rendelések várható szállítási

határidejét vagy azt, hogy a termék raktárunkban elérhető, minden megrendelés esetén megjelöljük a második

visszaigazoló e-mailben. A raktárkészlet függvényében alakul tehát a tényleges teljesítési idő, azonban erről Ön a

visszaigazoló e-mailben tájékoztatást kap és jelezheti, hogy az Ön számára elfogadható-e ez. Amennyiben Ön nem

tudja elfogadni a szállítási határidőt, és ennek tényét az Eladó által küldött e-mailnek az Ön postafiókjába történt

megérkezésétől számított 48 órán belül e-mail útján jelzi az Eladó felé, úgy a szerződés nem jön létre, és Önt fizetési

kötelezettség, az Eladót pedig szállítási kötelezettség nem terheli. 

Szerződés

Az internetes áruházban történő vásárlás távollévők között  szerződésnek minősül, mely iktatásra nem kerül. A

szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar. A szerződés hatálya a visszaigazolással áll be és a teljesítéssel zárul le.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy azon vásárlók vonatkozásában, akik a szerződési feltételeket nem tartják be csak

előzetes fizetés (mint szerződéskötési feltétel) mellett szolgálunk ki.

Árak

Az árak kizárólag Magyarországon érvényesek. Az árak a specifikált termékre vonatkoznak, a leírásban szereplő

feltételeknek megfelelően. Az árak tájékoztató jellegűek, deviza-árfolyam változás esetén, illetve a beszállító

áremelése miatt az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. Az árak forintban értendők,

tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. 

Szállítási és csomagolási feltételek

Minimális rendelési mennyiség: nincs

A webáruházban megrendelt termékeket MPL csomagküldő szolgálat szállítja házhoz, magyarországi címre.

A szállítási költség minden esetben tartalmazza a csomagolási költségeket is.

Áru átvétele

A csomagoláskor, csomag összeállítása során a lehető leggondosabban járunk el. Amennyiben ennek ellenére az áru

Önhöz a csomagoláson lévő látható hibával érkezik, ne vegye át az árut, hívja cégünket, valamint a szállítóval

vetessen fel jegyzőkönyvet.

Késedelmes továbbítás, vagy téves teljesítés nem jogosítja fel a vevőt arra, hogy törölje a rendeléseket, vagy

megtagadja a szállítmány fogadását, vagy figyelmen kívül hagyja a fizetési feltételeket. Az elszenvedett üzemi

veszteségért, elmaradt nyereségért, illetve bármiféle más költségért, amely a késedelmes szállítás miatt lép fel,

kártérítési igény nem támasztható. Az árunak a Vevő részére történő átadását követően a kockázat a Vevőt terheli.

Esetleges reklamáció esetén a visszaszállítás kockázata és költsége a Vevőt terheli.

Megengedett kézbesítési cím

A termékek kézbesítési címe kizárólag Magyarország határain belül megtalálható cím lehet. Magyarország határain

kívülre történő kézbesítési igénye esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk személyes egyeztetés céljából (ez

esetben a megadott szállítási díjak nem érvényesek, azok kizárólag a magyar kézbesítési cím esetén

alkalmazandóak)!

Az átvételre való jogosultság vélelme

Az Eladó a termék átvételével megbízott személyt az Ön e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekinti, aki a termék

átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult.

A minőségi- és mennyiség kifogásolás rendje

Ön köteles az átadás-átvétel időpontjában az átvett termék tekintetében az átvételkor szemrevételezéssel észlelhető

esetleges minőségi illetőleg mennyiségi kifogásait megtenni, továbbá az átvett terméket összevetni a számlán

szereplő tételekkel és az esetleges eltéréseket közölni.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a csomagot kézbesítéskor a futár előtt vizsgálja meg és sérülés észlelése estén kérje

jegyzőkönyv felvételét. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Amennyiben az átadás-átvételkor Ön nem élt kifogással, a számlán szereplő tételeket tekintendők hiánytalanul

átadottnak.

Ön az átadás-átvételt követően kizárólag a szemrevételezéssel nem észlelhető hibák (rejtett hiba) miatt élhet

minőségi kifogással a Termékre vonatkozó kötelező jótállási – illetőleg szavatossági időn belül.

A szállított Termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiány esetén Ön nem jogosult a

Termék átvételét – illetőleg ugyanezen az alapon - a Termék árának kifizetését megtagadni.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön által visszaküldött termékekről minden esetben fénykép és/vagy videó

dokumentációt készítünk a visszaküldéskori állapot igazolása céljából.

Fizetési feltételek

Webáruházunkban jelenleg utánvétes fizetési módra van lehetőség, melyet az áru átvételekor kell teljesíteni.

Amennyiben előre utalással szeretne fizetni, kérjük, webshop rendelés helyett vegye fel a kapcsolatot ügyintézőnkkel

az info@hermet.sk címen.

Tulajdonjog

Az áru tulajdonjogát a HERMET Trade spol, s,r,o mindaddig fenntartja magának, amíg az áru ellenértéke teljes

mértékben kiegyenlítésre nem kerül. Az ezen idő alatt esetlegesen bekövetkezett sérülésekért a Vevő felel.

Reklamáció

Reklamációt, fogyasztói kifogást – a vásárolt termékkel kapcsolatos mennyiségi és / vagy minőségi kifogás esetén az

alábbi módon intézheti:

E-mailben az info@hermet.sk címen. Minden esetben szükség van a termék kézbesítésekor kapott számla és a

jótállási jegy másolatára, a hiba részletes leírására a fogyasztó adataira (név, cím, telefonszám), valamint a címre,

ahol a reklamált terméket használják.

Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a

fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról

és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a

fogyasztónak átadja vagy megküldi email-ben. Az Eladó jegyzőkönyvet vesz fel a fogyasztó bejelentett igényéről és

átvételi elismervénnyel igazoltan veszi át a terméket garanciális probléma esetén.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem

rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

 - Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli,

jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően

a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

- Békélteto testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával,

valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése

céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető

testületnél.

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári

eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló

1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei

kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti

Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye,

telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

Szavatosság

Az általunk forgalmazott termékekre a törvényben meghatározottak szerint szavatossági jog áll fent. A nem

rendeltetésszerű felhasználás során - rossz anyagválasztás miatt felmerült – károkért felelősséget nem vállalunk.

Elállási jog

Az elálláshoz való jogot távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet  szabályozza,

amely alapján a vevő a szerződéstől 14 naptári napon belül indokolás nélkül elállhat, melyet a fogyasztó vagy az

általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától kezdve gyakorolhat.

Elállás esetén cégünk haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül

köteles visszafizetni a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget.

Amennyiben a Vásárló a termék részünkre történő visszajutattása esetén kifejezetten a legkevésbé költséges,

szokásos fuvarozási módtól eltérő módot választ, akkor nem vagyunk kötelesek az ebből eredő többletköltségeket

megtéríteni részére.

Amennyiben a Vásárló él a 45/2014 (II.26.) Kormányrendeletben meghatározott elállási jogával, úgy köteles a

terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, melynek szállítási

költsége a Vásárlót terheli.

Cégünk követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatból eredő kárának megtérítését.

Adatvédelem

Az adatkezelő megnevezése:  HERMET Trade spol. s,r,o (a továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő levelezési címe: 076 77 Velké Slemence 148, 076 77, Szlovákia

Az adatkezelő e-mail címe: info@hermet.sk

Az adatkezelő telefonszáma: +36 30/389 79 06, +421 917/129 138

 2. A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az

adatkezelés időtartama

 2.1. A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Az cookie-król:

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgy nevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból

álló információcsomag, amit honlapunk küld az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos

beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai

jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

Az cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az

Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és

lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz

elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k : Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó

weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a

weboldalról.  Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen

információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú

cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

2.2. A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja.

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az

Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén

– az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség

teljesítése.

Az adatkezelés célja:

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv.

169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten

alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A kezelt adatok köre:

A megrendeléshez név, lakcím és e-mail cím szükséges, a számla kiállításához pedig név és lakcím. 

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az

Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig

megőrizni.

2.3. Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az

Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva szerződéses

partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.

A kezelt adatok köre:

Az adatkezeléshez a név, szállítási cím és telefonszám megadása szükséges.

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

2.4. A kapcsolatfelvétellel együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja.

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az

Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja az, hogy a feltett kérdésére válaszolni tudjunk az Ön számára.

A kezelt adatok köre:

A kapcsolatfelvételkor név és elérhetőség (e-mail cím vagy telefonszám) megadása szükséges.

Az adatkezelés időtartama:

A kapcsolatfelvétel során küldött üzeneteket legfeljebb egy hónapig tároljuk, de bármikor lehetősége van a

kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok törlését kérni.

2.5. A jótállási igény érvényesítésével együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés megnevezése:

Az Adatkezelő az általa értékesített egyes termékekre 1 év jótállást vállal. Ennek időtartamára az adatkezelő a

jótállási igény érvényesítéséhez szükséges adatokat tárolja, illetve az igény érvényesítéséhez szükséges mértékben az

adatokat felhasználhatja, továbbíthatja.

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az

Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

A jótállási igény érvényesítése.

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját

kezeli.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatokat az Adatkezelő egy évig [jótállás időtartama] kezeli.

2.8. További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés

lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az

adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek

teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban

nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő),

amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

 

3. Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

 

3.2. Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zrt.

Az adatfeldolgozó levelezési címe: Budapest 1540

Az adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu

A Magyar Posta Zrt. az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru

kiszállításában. Ennek során a Magyar Posta Zrt. a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru

kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

 

4. Adatbiztonsági intézkedések

 Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok

védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,

valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó

hozzáférhetetlenné válás ellen.

5. Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

 - a tájékoztatáshoz való jog,

 - az adatok helyesbítéséhez való jog,

 - az adatok törléséhez való jog,

 - az adatok zárolásához való jog,

 - a tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az

Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban,

közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,

továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg

az adatokat.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az

Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül

eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve

arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok

további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos

érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat

törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség

teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,

kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;

ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés,

közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül

megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.

 

6. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy

nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest,

Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha

az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. 

 

7. Adatkezelési tájékoztató módosítása

 Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás

hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót. Az Adatkezelő gondoskodik

arról, hogy módosítás esetén a korábbi szövegváltozat is elérhető legyen a honlapon.

Jogi nyilatkozat

Portálunk oldalainak megnyitásával Ön elfogadja az alábbi feltételeket. Amennyiben feltételeink nem elfogadhatóak,

kérjük, ne nyissa meg oldalainkat.

A www.hermet.sk valamint a www.hermet.sk/hu oldalon található összes adat, információ és a honlap design-ja,

felépítése a honlapon látható formában a HERMET Trade spol.s,r,o kizárólagos tulajdonjogát képezi. Ezen elemek

jogtulajdonosi hozzájárulás nélküli felhasználása a szerzői jogok megsértése miatti jogkövetkezményekkel járhat.

Az HERMET Trade spol.s,r,o Webáruházban kínált termékek műszaki és más paramétereinek, adatainak, árainak stb.

helyessége érdekében a legnagyobb pontossággal jártunk el, de ezekért felelősséget nem vállalunk.

Amennyiben minden gondosságunk ellenére hibás ár került a webáruházba, különös tekintettel a nyilvánvalóan

téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő árra, akkor nem vagyunk

kötelezhetőek a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánljuk a helyes áron történő szállítást, vagy a megrendelő

elállhat vásárlási szándékától.

A megrendelések vállalt határidőn belül történő teljesítéséért mindent megteszünk, de esetleges késések, illetve a

teljesítés elmaradása esetén cégünk anyagi, erkölcsi vagy bármely más természetű felelősséggel nem tartozik. 

A HERMET Trade spol.s,r,o   a portál üzemeltetőjeként az oldalak használata során a felhasználóktól kapott adatok

nyilvánosságáról; 1998. évi VI. törvény az egyének személyes adatainak védelméről gépi feldolgozás során; 2001. évi

XL. törvény a hírközlésről; 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet a

távollevők között kötött szerződésekről.

A HERMET Trade spol.s,r,o jogot formál, hogy a portál oldalainak tartalmát előzetes értesítés nélkül megváltoztassa,

beleértve az árakat és egyéb díjakat is.

A portál használatánál igénybe vett jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért a

jelszó tulajdonosát terheli felelősség. 

Köszönjük figyelmét, jó vásárlást kívánunk !